Токмок


Токмок - 19-кылымдын башында негизделген шаар. Чүй өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндө, Чүй дарыясынын сол өйүзүндө жайгашкан. 19-кылымдын башында Чүй өрөөнүн Кокон хандыгы басып алып, 1825-жылы Токмок чебин курган. 1866-жылы Токмок шаар статусун алган. 1867–78-жылы Токмок уездинин борбору болуп турган. 1878-жылы уезддин борборунун Пишпек шаарына көчүрүлүшүнө байланыштуу Токмок болуштун борбору болуп калган. 2002-жылдан Чүй облусунун борбору. Токмок шаары азыр Кыргызстандагы Бишкек менен Оштон кийинки өнөр жайы өнүккөн үчүнчү чоң шаар.
Токмок түндүк Кыргызстандын Чүй облусундагы район жана шаар. Борбору Токмок шаары. 2005-жылынын каттоосу боюнча, 75'000 эли бар..

Токмок шаарынан түштүк-батышыраакта Бурана шаар чалдыбары жайгашкан. Ал орто кылымдардагы өтө маанилүү шаарлардын бири - Баласагын шаарынын калдыгы болуп эсептелет. Баласагын шаары Караханийлер (Каракагандар) мамлекетинин түндүктөгү борбору болгон. Бул шаар Улуу жибек жолунун таманында жайгашкан.

Tokmok tündük Kırğızstandın Çüy oblusundağı rayon cana şaar. Borboru Tokmok şaarı. 2005-cılının kattoosu boyunça, 75'000 eli bar.. Tokmok şaarınan tüştük-batışıraakta Burana şaar çaldıbarı cayğaşkan. Al orto kılımdardağı ötö maanilüü şaarlardın biri - Balasağın şaarının kaldığı bolup eseptelet. Balasağın şaarı Karahaniyler (Karakağandar) mamleketinin tündüktögü borboru bolğon. Bul şaar Uluu cibek colunun tamanında cayğaşkan.

2016-08-10 245 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10