Түштүк Сибирь кичи расасы


ТҮШТҮК СИБИРЬ КИЧИ РАСАСЫ Теңир-Тоодо, Казакстан талааларында, Саян-Алтайда жашаган жергиликтүү калктарга мүнөздүү. Антропологиясы боюнча өңү кара тору, чачы түз, катуу, мурду кырдач, бет түзүлүшү жазы, бою орточошондой Түштүк сибирь кичи расасы антропологдордун пикири боюнча биздин заманга чейинки 1-миң жылдыкта монголоиддик жана европеоиддик калктардын биригүүсүнөн калыптанган.

Жаңы антропологиялык изилдөөлөрдүн негизинде сактар европеоиддик расанын таза өкүлдөрү деген пикир жокко чыгарылды. Сактар – Түштүк сибирь кичи расасы район түптөгөн калктардын бири. Алар Кыргызстанга Түштүк Сибирден ооп келген. Келгенге чейин алардын антропологиялык түзүлүшүндө европеоиддик жана монголоиддик расалардын биригиш белгилери болгон.

"Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия" Бишкек 2003.
"Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору"
"И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети"
"Башкы ред. Ү. А. Асанов, жооптуу ред. А. А. Асанканов".
"Ред кеңеш: Ө. Ж. Осмонов (төрага) Т. Н Өмүрбеков"

2016-08-10 107 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10