Түштүк–Батыш Фергана нефть–газ району


Түштүк–Батыш Фергана нефть–газ району – Баткен облусунун Лейлек районундагы нефть жана газ кендери табылган ири аймак. Каратоо жана Белисынык тоолорунун түндүк этегинде жайгашкан. Мында Карагачы, Бешкент, Түндүк, Каракчыкум, Тагап, Тамчы ж. б. кендери табылган. Райондо нефть жана газ бар экендиги 1941-жылдан белгилүү. Райондун аймагында юра, бор, палеоген жана неогендин тоотектери жатат. Алар бүктөлүүлөргө дуушарланып, көптөгөн антиклиналдык түзүлүштөрдү пайда кылган. Нефть менен газ юра мезгилинин бозомтук кумдук, бор мезгилинин кызгылт, бозомтук кызгылт күрөң түстөгү кумдук, палеогендин кумдук, алевролит, акиташ тектеринде жана неогенде пайда болгон кызгылт кумдук тоотек катмарларында топтолгон. Нефтилүү тоотектердин калыңдыгы 2–24 м.

2016-08-10 69 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10