Түркстан коммунисттик жаштар союзу


ТҮРКСТАН КОММУНИСТТИК ЖАШТАР СОЮЗУ – Түркстан жаштарынын коммунисттик уюму. Ал 1920-жылы 21-январда Түркстан комсомолунун 1-съездинде түзүлүп, 1924-жылдын августунан Орто Азиянын улуттук мамлекет болуп бөлүнүшүнө чейин Түркстан Лениндик Коммунисттик Жаштар Союзу деп аталган.

"Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия" Бишкек 2003.
"Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору"
"И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети"
"Башкы ред. Ү. А. Асанов, жооптуу ред. А. А. Асанканов".
"Ред кеңеш: Ө. Ж. Осмонов (төрага) Т. Н Өмүрбеков"
2016-08-10 55 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10