Түркстан коммунисттик партиясы


Түркстан коммунисттик партиясы. ТКП – РКП(б)нин составдык бөлүгү. 1906-жылы РСДРПнин Түркстан уюмдарынын союзу түзүлгөн. Февраль революциясына чейин Түркстандагы социал-демократиялык уюмдар жашырын иштеген. 1918-жылы 17-25-июнда Ташкенде өткөн Түркстан Компартиясынын 1-съездинде ТКП түзүлгөн.

ТКП райкому менен Түркстан Борбордук аткомунун курамына улутчулдар тобу кирип кеткендигине байланыштуу Түрккомиссиянын 1920-жылы 19-июлдагы токтому боюнча ТКПнин крайкому таратылып, ТКПнин убактылуу Борбордук комитети, 1920-жылы РКП(б)нын БК Түркстан бюросу түзүлгөн.

1921–1922-жылдары ТКП(б)нын катарын тазалоо жүргүзүлгөн. Түркбюро 1922-жылы РКП(б) БКнын Орто Азия бюросу деп аталып, Хорезм Советтик Эл Республикасынын, Бухара Эл Республикасынын жана Түркстан АССРинин коммунисттерин жетектеген.

"Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия" Бишкек 2003.
"Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору"
"И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети"
"Башкы ред. Ү. А. Асанов, жооптуу ред. А. А. Асанканов".
"Ред кеңеш: Ө. Ж. Осмонов (төрага) Т. Н Өмүрбеков"

2016-08-10 52 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10