Түркстан эл комиссарлар совети


ТҮРКСТАН ЭЛ КОМИССАРЛАР СОВЕТИ – Түркстандагы мамлекеттик бийликтин башкаруучу жана аткаруучу жогорку органы. Ал 1917-жылы 17-ноябрда түзүлгөн. Түркстан эл комиссарлар совети мамлекеттик эски аппаратты жоюп, пролетариат диктатурасынын органы – Жумушчу-дыйкан өкмөтүн орноткон. Ал жол катнаш, аскер иши, тышкы иштер, юстиция, почта, телеграф, эл агартуу жана башка комиссариаттарды түзүп, банк, өнөр жай ишканаларын мамлекеттештирген. Түркстан эл комиссарлар совети 1924-жылы Орто Азиянын улуттук-мамлекеттик бөлүнүшүнөн кийин жоюлган.

"Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия" Бишкек 2003.
"Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору"
"И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети"
"Башкы ред. Ү. А. Асанов, жооптуу ред. А. А. Асанканов".
"Ред кеңеш: Ө. Ж. Осмонов (төрага) Т. Н Өмүрбеков"

2016-08-10 56 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10