Түргөн Аксуу


Түргөн Аксуу

Түргөн Аксуу–Жыргалаң суусунун сол куймасы. Узундугу 45 км. Алабынын аянты 412 км2.Тескей Ала-Тоонун чыгыш бөлүгүнүн түндүк капталдарындагы мөңгүлөрд өн башталат. Суу куралуу аянтынын деңиз деңгээлинин орточо бийиктиги 3410 м. Алабындаж а лп ы аянты 33 км2 болгон майда мөңгүлөр, 0,1км2 болгон көлдөр бар. Кар, мөңгү(80%)жана жамгыр(20%) сууларынан куралат. Жалпы узундугу 188 км болгон 81 суу куят, ириси–Көккыя (13км). Апрелден октябрга чейин ташкындап, ноябрь – март айларында тартылат. Көп жылдык орточо чыгымы 6 ,50 м3/сек. Суусу мол болгон июлдагы орточо чыгымы 17 м3/сек, суусу тартыш марттыкы 2,0 м3 /сек. Эң көп чыгымы 76 м3/сек, азы 0,80 м3/сек. Айрым жылдары октябрдан мартка чейин үстүн жука муз каптап калат. Сугатка пайдаланылат. Түргөн Аксуудан 4,05 м3/сек суу өткөрүүчү 9 канал чыгарылган. Өрөөндө Акбулак, Түргөн кыштагы жайгашкан.

2016-08-10 68 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10