Түпкүлүктүү саамалык


Түпкүлүктүү саамалык – жаңы муундагы тутумдарды (товарларды, машинелерди, технологияны, жабдууларды) түзүүгө мүмкүндүк бере турган байтүп илимий жетишкендиктерге негизделген саамалык. Т. с. өзгөчөлүгү ири көлөмдөгү илимий-изилдөө жана конструктордук тажырыйба иштеринин зарылчылыгында жатат. Т. с. биркатар аралаш өндүрүштү кайра курууну көздөйт, кыйла жогорку адепки капиталдык салымдарга жана узак мөөнөткө эсептелген. Т. с. жүзөгө ашыруучу инфратүзүм академиялык институттарды, мамлекеттик илимий борборлорду жана өндүрүштүк бирикмелерди өзүнө камтып турат, б. а., каржылык-өнөржайлык топ сыяктуу түзүлөт.

2016-08-10 74 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10