Түндүк Риштан нефть-газ кени


Түндүк Риштан нефть-газ кени Баткен облусунун Кадамжай районунда, Куйбышев кыштагынан 12 км түштүк тарапта, Түндүк Фергана өндүрүндө. 1914-жылдан белгилүү. Кен мезозой жана кайнозой замандарында пайда болгон чөкмө тоотектеринен турган антиклиналдык түзүлүштөн орун алган. Бор мезгилинин чопо кабатчаларынын арасында жайгашкан кумдук жана акиташ тектеринде газ, ал эми кумдук кабаттарында нефть топтолгон. Пайдалуу кабаттардын калыңдыгы 5 мге чейин, узундугу 2,5 км, 340–550 м тереңдикте жатат. Газдын суткалык чыгымы 250–750 миң м3, нефтиники 0,5–28 т. Газ юра мезгилинин 1300–1370 м терендиктеги кумдук кабатынан да чыккан. Газдын курамы: метан (73–77,8%), этан (2,3–7,7%), пропан (0,8–1,37%), бутан (0,3–0,56%), пентан жана жогорку сапаттагы газ (0,3%). Нефтинин курамында күкүрт 0,1%, парафин 3,12–4,78%, чайыр 4–6%. 1997-жылга карата эриген газдын запасы А+В – 100 млн м3.

2016-08-10 76 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10