Түндүк Каракчы-Кум нефть–газ кени


Түндүк Каракчы-Кум нефть–газ кени Баткен облусунун Лейлек районунда, Арка кыштагынан 10 км чыгыш тарапта, Белисынык кырка тоосунун түндүк этегинде. 1977-ж. табылган. Кен аймагында бор жана палеоген-неоген мезгилдеринин чөкмө тектери кеңири таралган. Алар тектоникалык бүктөлүүлөргө дуушарланып, антиклиналдык түзүлүштү пайда кылат. Газ менен нефть антиклиналдык түзүлүштүн оң жана сол капталдарындагы бор менен палеогендин кумдук, чопо, алевролит тектеринде топтолгон. Газ 3711–3727 м тереңдикте жаткан бор мезгилинин жана 3641–3650 м тереңдиктеги палеогендин кумдук катмарынан табылган. Нефть палеогендин 3882–3888 м тереңдиктеги катмарынан чыгат. Газдын суткалык чыгымы 49–160 миң м3, нефтиники 110 м3. Газдын курамында 81,06–3,88% метан, 0,7–30,9% этан, пропан жана жогорку сапаттагы газдар 0,59–0,68%, нефтиде көмүр кычкыл газы 0,13–0,95%, азот жана сейрек кездешүүчү газдар 1,04–8,34%. 1997-жылга карата калган нефтинин запасы В – 178 миң т, эркин газ жана газ шапкасынын бириккен запасы В категориясы боюнча 1856 млн м3. 1996-ж. кенден 0,2 миң т конденсат жана 10,33 млн м3 газ алынган.

2016-08-10 58 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10