Түндүк Фергана сурьма-сымап кырчоосу


Түндүк Фергана сурьма-сымап кырчоосу – Жалал-Абад облусунун Ала-Бука, Аксы , Ноокен райондорундагы сурьма жана сымап кендүү ири аймак. Түштүк Нарын бүктөлүү аймагында. Кырчоонун чегинде 3 рудалуу район (Терек-касан, Пачата, Майлысу-Турдук) белгилүү. Алардагы айрым кендер 1935-ж. табылган. Кырчоо аймагынын геологиясын протерозой, палеозой замандарынын мраморлошкон акиташ теги, кварц-слюдалуу сланец, жаспероид, жанартоо-чөкмө тектери жана аларды жиреп чыккан гранит интрузиялары түзөт. Мындагы кендер жалпысынан кабат (Терек, Касан, Ыштанберди) жана тарам түрүндө. Кабат түрүндөгү кендер рифейдин жана палеозойдун мрамору менен сланец тоотектеринин кошулган жериндеги роговик-жаспероид брекчияларында топтолгон. Алар өнөр жайлык мааниде. Тарам сымал сурьма-сымап рудалары тектоникалык жаракалар менен тилмеленген жанартоо–чөкмө тектеринде жатат. Калыңдыгы 10–15 мге чейин жетип, өтө чачкын жана бардык жерде бирдей эмес. Негизги минералдары: антимонит (сурьма), киноварь (сымап). Кээде пирит, цинк, мышьяк, коргошун, жез жолугат.

2016-08-10 49 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10