Түндүк барит кени


Түндүк барит кени Нарын облусунун Кочкор районунда, Кочкор кыштагынан 30 км түндүк-батышта, Кайнар тоосунун Кыргоо жана Түндүк сайларынын ортосундагы кырда, деңиз деңгээлинен 2500 м бийиктикте. 1959–60-ж. Кыргыз ССР Геология башкармасы чалгындоо жумуштарын жүргүзгөн. Кен аймагын ордовик мезгилинде пайда болгон хлорит-серициттүү сланец-алевролит жана кумдук катмарлары түзөт. Алар тектоникалык терең жаракалар менен тилмеленип, ар түрдүү өлчөмдөгү барит тарамчаларынын жайгашуусуна шарт түзгөн. Кен узундугу 800 м, жазылыгы 160–200 мге чейинки аянтты ээлейт. Аянтта 25тен ашык барит тарамчалары бар. Алардын орточо калыңдыгы 5,3 мге жетет. Барит майда бүртүкчөлүү, ак, бозомук, кызгылт. Курамында ВаSО4–90,93%, SiО2–4,88%, СаСО3–1,2%, Fе2О3–0,49%. Барит жогорку сапаттуу болгондуктан литопон, кант өндүрүшүндө пайдаланууга, ар түрдүү боёк, лак даярдоого сунуш кылынат. Кендин эсептелген запасы 91,2 миң т.

2016-08-10 76 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10