Төрт-Күл


Төрт-Күл (төрт булуң, төрт бурч) — "Манас" эпосундагы топоним. Үчилтиктин экинчи, үчүнчү бөлүмдөрүндө алгач Манас мекендеп, андан кийин анын тукумдары ээлеп калган жер катары төмөнкүчө туруктуу эскерилет:

Кайнардын кара көзүндө,

Как-Чынардын өзүндө,

Төрт-Күлдүн төмөн жагында,

Төрө Манастын сайган багында.

Географиялык реалияда Кыргызстандын аймагында Т.-К. аттуу жерлер көп кездешет. Анткени төрт бурчтуу салынган сепили бар байыркы шаарлардын урандысынын нугу кыргыз тилинде ушундай аталат. Мындай илгерки шаардын урандысынын орду Таласта да бар.

2016-08-10 30 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10