Төө ашуу


Кыргыз Ала-Тоосунун борбордук бөлүгүндөгү ашуу. Кара-Балта өрөөнүнүн төрүндө. Деңиз деңгелинен бийиктиги 3586 м. Ашуунун Кара-Балта өрөөнү жак бети тик, аскалуу, касаба төрлөр. Ашууга көтөрүлгөн жол Абла суусунун Кара-Балтага куйган жеринен (2060 м бийиктиктен) башталып,1 4 км аралыкка салыштырмалуу 1430 м бийиктикке тик каптал менен өйдөлөйт. Долон өрөөнүн бойлогон жол байыркы мөңгү таштардын калдыктарын аралап, 3080 м бийиктикке жетип, белче менен батышындагы жана шажаткан төрдүн таманын дагы майда көлдөргө чейин көтөрүлөт. Кошуна төрдүн башы касаба болгондуктан , жол көлдөн чыгышты көздөй бурулуп эки төрдүн ортосундагы кыска тик капталдуу тоонун кыры менен 3400 м бийиктиктен чукул бурулуштар аркылуу 200 мге өйдөлөп ашууга жетет. Ашуунун бул бөлүгүндө жолдун айрым жерлерин эшилмешагылдан сактоо үчүн бетон тосмолор курулган.

2016-08-10 76 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10