Тизеде күрөшүшүү


Оюнчулардын саны 2—10 киши.
Оюн көк шибер өскөн жерде өткөрүлөт.

Оюнчулар экиден болуп турушуп, тизелеринде, бирин бири карашып турушуп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар тизелеринде турушуп, бир-бирин белбоолорунан кармашышын, күрөштүн ыкмаларын колдонушуп далыларына жыгылттышканы аракеттенишет. Оюнчулар бир бирин далыларына жыгылтышкандан кийин, атаандаштары менен алмашышып, күрөшүүнү каалашкан убакытка чейин улантышат. Кеп атаандаштарын жыгыткан оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Буттарына туруп күрөшүүгө, бир бирине жакын турууга, тоскоолдук кылууга, кол-буттарды кайрууга, урууга, тебүүгө, чурулдоого болбойт.

Оюнда күч, ийилчээктик, шамдагайлыкка тарбияланат, чечкиндүүлүккө, күрөштүн ыкмаларын үйрөтөт.

2016-08-10 28 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10