Титан карбиди


Титан карбиди - TiC – титан менен көмүртек бирикмеси. Ачык боз металл түрүндөгү күкүм. NaCl тибиндеги кубдук торчолуу кристаллдар пайда кылат: а=4,32Ао, тыгызд. 4,92г/см3, пайда болуу жылуулугу DНо298 = -43,9 ккал/моль, балкып эрүү темп-сы 3140оС. Т. к. абада 800оС чейин туруктуу, 1150оС жогору кычкылтектин таасиринен ажырайт. Туз жана күкүрт кислоталарынын таасирине туруктуу, HNO3 менен HF аралашмасында эрийт. Т. к. бөтөнчө катуу куймаларды, болоттун атайын сортторун, жылмалоочу материалдарды даярдоодо, атайын (дуговой) лампалардын көмүрүн даярдоого колдонулат, аспаптардын иштөө мөөнөтүн узартуу, иштөөдөгү өндүрүмдүүлүгүн көбөйтүүнү камсыз кылат.

2016-08-10 45 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10