Тиш оорунун даарысы


Апенди үйүңдө май түгөнүп калса, уулун жумшайт. - Таякеңкинен барып, сары май сурап келе кал, - деп. Бала табак көтөрүп алып, эмирдин сарайынын тушунан чуркап өтүп баратса, эмир аны көрүп калып унчугат: - Эй бала! табак көтөрүп кайда баратасың? - Таякемкинен сары май сурап келгени баратам, - дейт бала. - Таякеңкине барып жүрөсүңбү? Келе табагыңды, май салып берем, - дейт да, эмир баладан табакты алып кетип, ага бешиктеги уулунун күлтүгүндөгү заңын толтуруп туруп, Апендинин уулуна апкелип берет: - Карма, бул майды эмир берди деп, атаңа айта бар. Апенди эмирдин «майынын» эмне экенин көргөндө: «Шашпа-а, эмир, сенин да кезегиң келээр» - деп, байкуш апендинин ичи күйүп калат. Көп өтпөй эмирдин тиши ооруйт. Оорусун эч ким айыктыра албаган соң, эмир Апендини алдыртат да: - Өлмөй болдум! Тиш ооруга дарың барбы? - дейт.

- Бир мыкты дары бар. Бирок даамы жаман. Жийиркенбей ооруган тишиң менен бек тиштеп, даамын шимип жата берсең, тишиң сен көр, мен көр, таптаза айгып кетет. - Анда ошо дарыны тезирээк жеткире көр! - дейт эмир араң онтолоп. Апенди үйүнө барып, кургаган заңды чүпүрөккө салып ушалап туруп, эмирге бердиртип жиберет. Эки күндөн кийин өзү келсе, эмир тиши оорубай, көңүлү ачылып отурган экен, Апендини көрө сала жаркылдап: - О, Апендим! Дарың ишке жарады! Эки күндүн ичинде айыктырып таштады, мыкты дары экен! - дейт. - Баса, эмнеден жасадың эле? Тишим көп ооруйт, ооруган сайын сени издетип жүрбөй, билип алайын...

- Таксыр, бул чөбөгө! - деп, Апенди акырын сыр кылып айтат. - Чөбөгө? Эмне чөбөгө? - дейт эмир эч нерсе түшүнбөй. - Баягы сен берип жиберген майдын чөбөгөсү!.. Даамынан сезген жоксуңбу? - деп, эмирден өчүн алган экен Апенди.

2016-05-29 1163 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29

Нагима
Менин сут тишим мисалы аазуу ооруп жатат туну менен уктай албай калам эмне кылсам сакаят мен кетанол ичтим бирок таасир этпеди