Тиш чыгаргыч станок


Тиш чыгаргыч станок – тиштүү дөнгөлөк, тиштүү рейкаларды жасоочу металл кескич станок. Кесүүчү аспабына жараша тиш фрезалагыч, тишти оюп чыгаргыч, тишти жонуп чыгаргыч, тишти таза иштеткич ж. б. станоктор деп айырмаланат. Тиш чыгаргыч станокто айланма жана көчүрмө ыкмалар менен тиш чыгарылат. Айланма ыкмада тиш чыгаргыч аспаптын кескич тиштеринин туура кесилиши түз сызыктуу (червяктуу, фреза, рейка) же аспап тиштүү дөңгөлөктүн өзүндөй эле болот (тегерек ойгуч). Тиш чыгаруу процессинде рейка менен тиштүү дөңгөлөк же эки тиштүү дөңгөлөктөр илинишет. Көчүрмө ыкмада кескич аспаптын тишинин туура кесилиш формасы тиштүү дөнгөлөктүн эки тишинин ортосундагы сайдын формасындай болот. Өндүрүштө айланма ыкма көбүрөөк тараган, анын иштетүү тактыгы да жогору. Тиш фрезалагыч станокто цилиндр формасында түз же буралган тиштүү, шеврон тиштүү, червяктуу дөнгөлөктөр жасалат. Кескич аспабы – червяктуу фреза. Тишти оюп чыгаргыч станокто цилиндр формасындагы түз жана бурама тиштүү (тышкы жана ички) дөңгөлөктөр, шлицтүү валдар даярдалат. Кескич аспабы – тегерек ойгуч. Бул ыкманын тиш фрезалагычка караганда үнөмдүүлүгү эки эсеге аз. Тишти жонуп чыгаргыч станокто түз тиштүү жана ийри тиштүү конус дөнгөлөктөр жасалат. Тишти таза иштеткич станокко шевингалагыч, жылмалагыч, хонингдегич, эгештегич, тишти кырып мокоткуч станоктор кирет.

2016-08-10 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10