Тирүүлөй тууш


Тирүүлөй тууш, вивипария, 1) жаныбардa – организмдердин тукумун калыбына келтирүүсүнүн бир жолу. Мында эмбриондук өөрчүү эненин денесинде өтөт. Түйүлдүк эне организминде өөрчүп, плацента (айбандарда – чөп, кишиде – бала тону) аркылуу азыктанат. Тирүүлөй туушта жумуртка кабыгынан бошонгон, аздыркөптүр жетилген бала, личинка же куурчакча сымал туулат. Тирүүлөй тууш айрым омурткасыз жаныбарларга (ичеги көңдөйлүүлөр, айрым чымындар, таракандар, кокцидиялар, коңуздар, чөп биттери ж. б.), омурткалууларга (көпчүлүк акулалар жана көөкөрчөктөр, кээ бир таш бакалар, карп тиштүүлөр, кескелдириктер, жыландар), көпчүлүк сүт эмүүчүлөргө мүнөздүү. 2) өсүмдүктө – бышып жетиле элек мөмөнүн ичиндеги уруктун жетилген өсүмдүккө өөрчүшү. Бул кубулуш мангр дарактарына (ризофора) мүнөздүү. Башка мындай айрым өсүмдүктөрдүн жалбырак колтугунда, топ гүлүндө, жалбырак кырында пайда болгон кичине өсүмдүктөр энелик өсүмдүктөн жерге түшүп, тамырланып, жаңы өсүмдүккө айланат.

2016-08-10 46 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10