Тилеке баатыр


Тилеке баатыр (17-к.) - Кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн күрөшкөн тарыхый инсандардын бири. Кыргыздын адигине тобунун жол башчысы. Тарыхый булактарга таянсак, Тилеке бий 17-кылымда өз алдынча урууну башкарып, ээлиги Аксу, үч-Турпан жана Фергана өрөөнүн ээлеп жаткан. Ал Чыгыш Түркстандагы саясий окуяларга да активдүү аралашып турган. Могол хандыгынын так ээси Мухаммедхан өлгөндө Тилеке бий эки миң колу, ага Ботокара бийдин 3 миң колу кошулуп, жалпы 5 миң кол менен Чыгыш Түркстандагы Аксуу, ү�ынын административдик борбору, 1924-жылдан шаар. Калкы 285,4 миң (2013). Темир жол станциясы. Аэропорту бар. Жеңил (килем токуу ж. б.), тамак-аш, айыл чарба машинасын ремонттоо өнөр жай ишканалары иштейт. Жогорку окуу жайлар, театр бар. 1681-жылы кербен сарай катары негизделген.

2016-08-10 297 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10