Тикесинен коюлган жыгачта турмай


Оюнчулардын саны 2—5 киши.

Оюн аянтчада, спорттук бөлмөдө, сахнада өткөрүлөт.

Оюнда колдонуучу аспап. Узундугу 30—40 см. келген коло жыгач.

Оюнчулар коло жыгачты тикесинен коюшуп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден тикесинен коюлган коло жыгачта буттары жана колдору менен жерге таянбай, тең салмактарын жоготпой көпкө чейин отурууга аракеттенишет. Оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланат. Тең салмагын жоготпой көпкө чейин коло жыгачта отурган оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Тоголок ташта отурмай, тоголок ташта турмай, тикесинен коюлган коло жыгачта отурмай.

Бир бирине жакын турууга, жардам берүүгө, таянууга, тоскоолдук кылууга, тең салмагын жоготкондон кийин, кайрадан кезексиз оюнду улантууга болбойт.

Оюн өткөрүлүүчү жер коркунучтуусуз болушу керек.

Оюн туруктуулукка, тең салмакты сактоого үйрөтөт.

2016-08-10 87 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10