Тиймексиз электр аппараты


Тиймексиз электр аппараты, контактсыз электр аппараты – контакттарды механикалык тийиштирбестен, башкарылуучу элементтин ички каршылыгын өзгөртүү аркылуу электр тизмегин туташтыруучу, ажыратуучу жана кайра туташтыруучу түзүлүш. Мындай башкарылуучу элемент катарында тескери байланыштагы магниттүү күчөткүчтөр, жарым өткөргүчтүү приборлор ж. б. алынат. Контакттуу аппараттан айырмасы, «ажыратылган» абалында Тиймексиз электр аппараты аркылуу башкаруучу элементтин өтө чон, бирок чектүү маанидеги каршылыгына жараша азыраак ток өтөт. «Туташтырылган» абалында бул каршылык тез төмөндөйт, бирок контакттуу аппараттын каршылыгынан 10-50 эсе чон болгондуктан Тиймексиз электр аппараты токту бир топ аз өткөрөт. Бул аппарат электр тармактарынын сактоочу тизмектерине, автоматтык башкаруу жана аз токту электр жасалгаларынын тизмектерине туташтырылат да, чаңдуу, жарылуу коркунучу бар, нымдуу ж. б. жерлерде пайдаланылат. Категория:Электр техникасы

2016-08-10 54 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10