Тийимдөөч


Тийимдөөч, контактор – төмөнкү чыналуудагы ток өтүүчү электр тизмектерин бириктирүүгө же ажыратууга арналган электр аппараты. Ал туруктуу токтун жана өзгөрмө токтун Тийимдөөчү болуп бөлүнөт. Өзгөрмө токтун Тийимдөөчү өнөр-жайылык жана жогорку жыштыктуу деп айырмаланат. Ал төмөнкү негизги элементтерден - башкы контакттан, электр жаасын өчүрүүчү түзүлүштөн, блок-контакттан жана кыймылга келтирүүчү түзүлүштөн турат. Тийимдөөчтүн башкы контакттары 660 В жана 1600 Are чейинки токту ажыратыпкошууга эсептелген. Тийимдөөч негизинен кубаттуу электр кыймылдаткычтарын башкарууда, мисалы, электровоз, тепловоз, электропоезд, трамвай, троллейбус, лифт ж. б. күчтүү туруктуу токторду коммутациялоодо (багытын өзгөртүүдө) колдонулат.

2016-08-10 29 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10