Тигип-мукабалоо


Тигип-мукабалоо – китеп мукабалоо процесси. Тигип-мукабалоо негизги үч операциядан (китеп блогун камдоо, китептин тышын даярдоо жана ага блокту бириктирүү) турат. Китеп блогун камдоодо китептин басма табактары бириктирилип тигилет да, түбүнө корешок (китеп түп) жабыштырылып, пресс менен ныкталат, андан сон блоктун үч тарабы кесилет, корешогун жумурулап ийилип, корешокко кооздук жана бекемдик үчүн кагаз (капталы) чапталат. Бул операциялар желимдөөчү станокто, ныктагыч прессте, кескич машинада, блок иштегич агрегатта жана кургаткыч орнотмодо иштелет. Китептин мукабасы өзүнчө даярдалып, сырткы бетине керектүү текст же сүрөт басылат. Бул үчүн сыр же түстүү фольга же стереотип штампынан ысык түрдө наар түшүргүч пресеинен алынат. Даярдалган китеп блогу мукабанын ичине салынып, пневматикалык же механикалык прессте ныкталат да, китеп корешогуна анын ачылышын жеңилдетүүчү жик салынат. Заманбап полиграфиялык комплекстерде китеп-журналдарды даярдоону тездетүүчү автоматташтырылган линиялар иштейт. Китеп, журнал, альбомдордун мукабасынын сапатын жакшыртуу үчүн атайын «УФ» лак менен басылат.

2016-08-10 62 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10