Тесленко Григорий Степанович


ТЕСЛЕНКО Григорий Степанович 1904-жылы Херсон губерниясы, Херсон уезди, Марьевка кыштагында жарык дүйнөгө келген.
1930-жылдан КПСС тин мүчөсү.
1947-жылы КПСС БКнын алдындагы жогорку партиялык мектепти бүткєн.
1926–30-жылдары Кыргызстанда чек-ара аскерлеринде кызмат өтөгөн.

1930–32-жылдары Каракол районунда колхоз башкармасынын төрагасы, 1932–37-жылдары ошол эле райондо райколхозсоюздун төрагасы, райондук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары,
1938-жылы Кыргызстан ВКП (б) нын Түп райондук комитетинин II, I катчысы, 1940–43-жылдары Кыргызстан КП Ысык-Көл обкомунун II катчысы.
1943–45-жылдары Кыргызстан КомПартиясынын Тянь-Шань обкомунун I катчысы болуп иштеген.
1947–66-жылдары Украинада иштеген.
1986-жылы Украинада дүйнөдөн кайткан.

"Ардак Белгиси" ордени жана медалдар менен сыйланган.

Наырн облусуна 70 жыл. Энцикпедия. - Б.,2009.

2016-08-10 41 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10