Тескери теорема


Тескери теорема – баштапкы теореманын корутундусу шарт, шарты корутунду болуп кабыл алынган теорема. Теорема эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө (шартында) берилгендер жөнүндө айтылса, экинчи бөлүгүндө (корутундусунда) эмнени далилдөө керектиги айтылат. Демек теореманын шарты «эгерде» менен «анда» сөздөрүнүн ортосундагы, ал эми корутундусу - «анда» сөзүнөн кийинки сөз тизмектерин камтыйт. Баштапкы теорема адатта түз теорема деп аталат. Мисалы эгерде төрт бурчтуктун диагоналдары кесилишип, кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнүшсө, анда ал төрт бурчтук параллелограмм болот. Тескериси – параллелограммдын диагоналдары кесилишет жана кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнөт. Бул теоремалардын экөө тен туура. Бирок бардык эле теорема тескери теоремага ээ боло бербейт б. а. берилген теорема туура болсо, анын тескериси туура болбой калышы мүмкүндүк Мисалы, «тик бурчтуктун диагоналдары барабар болушат», тескериси – «эгерде төрт бурчтуктун диагоналдары барабар болсо, анда ал тик бурчтук болот». Мунун тескериси туура эмес экендигин тең капталдуу трапеция ырастайт.

2016-08-10 169 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10