Тескери функция


Тескери функция – берилген функцияга тескери болгон функция. Эгерде y=f(x) функциясы берилип, х өзгөрмөсү у өзгөрмөсү аркылуу туюнтулса, анда y=f(x) функциясына y=f(x) тескери функция болот. Бирок х тамгасы менен аргументти, ал эми у аркылуу функцияны белгилөө көнүмүш болгондуктан, ф тамгасы менен белгиленген функциялык көз карандылыкты у=ф(х) түрүндө жазууга болот. Ошентип, y=f(x) функциясына тескери болгон функциясын чыгаруу үчүн f(x)=y теңдемесин х ке карата чыгаруу керек. Мисалы, у=2х-1 барабардыгында г/тин ар бир маанисине х тин мааниси туура келет. Демек х = функциясы у=2х-1 функциясына тескери функция болуп эсептелет, у—2х функциясына x=\og2y функдиясы Тескери функция, - п/2<, х<, п/2 болсо, y=sinx функциясына y=siny функциясы Тескери функция. ф. y=f(x) функциясы X аралыгында аныкталып, өссө (же кемисе) жана маанилеринин облусу болуп ү аралыгы эсептелсе, анда ү аралыгында аныкталуучу жана өсүүчү (кемүүчү) Тескери функция болот.

2016-08-10 130 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10