Тескери байланыш


Тескери байланыш, кер байланыш техникада – процесстин натыйжасынын, ал процесстин жүрүшүнө же башкарылма процесстин башкаргыч органына тийгизген таасири, радио электрондук түзүлүштөрдө Тескери байланыш – системанын чыгыш чоңдугунун, анын киришине тийгизген таасири. Системага чыгыш чоңдугунан башка да сырткы таасирлер аракет кылышы мүмкүндүк Тескери байланыш – кибернетиканын жана автоматтык башкаруу теориясынын негизги түшүнүктөрүнүн бири. Ал ар түрдүү процесстерде – автоматтык системаларда, тирүү организмдерде, экономикалык жана коомдук системаларда кездешет. Булардын баарында тең системанын аткаруу органынын аракети жөнүндөгү маалымат Тескери байланыш тизмеги боюнча башкаруучу органга берилет. Ушул маалыматтын негизинде башкаруучу орган коррекциялоочу сигналдарды иштеп чыгарат. Тескери байланыш терс жана оң болуп бөлүнөт. Тескери байланыштын сигналы кириш таасирин күчөтүүгө көмөкчү болсо - он, Тескери байланыш сигналын алууда кириш начарласа, терс деп аталат. Тескери байланыш принциби негизинен автоматтык башкаруу теориясында – системаларды стабилдештирүүдө, ээрчиме системаларда жана программалуу башкаруу системаларын иштеп чыгууда колдонулат.

2016-08-10 93 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10