Тескемелөө


Тескемелөө, диспетчерлештирүү – өндүрүштүк продесстерди башкарууну жана тез көзөмөлдөөнү борборлоштуруу. Негизги максаты - өндүрүш ишканаларынын айрым бөлүктөрүнүн же топторунун эн жогорку техника-экономикалык көрсөткүчтөрүнө жетишүүсүн камсыз кылуу, ошондой эле өндүрүш процесстерин жана ишканалардын иштөө ыргагын жөнгө салуу. Тескемелөө кызматынын жөнөкөй түрү – 18–19 кылымдарда кол эмгегинин ордуна фабрика-заводдор иштей баштаганда пайда болгон. Тескемелөөдө төмөнкү иштер аткарылат: технологиялык процесстердин жүрүшүн жана аны башкарууну көзөмөлдөө, материалдык, энергетикалык ресурстарды жана транспорттук каражаттарды бөлүштүрүү, машиналардын жана механизмдердин иштешин эсепке алуу, транспорттордун кыймылынын тактыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу, объекттер менен эки багыттагы телефондук байланыш аркылуу ишке ашырылат. Чакан ишканаларда, курулуш аянтчаларда негизинен бир, ири объекттерде жергиликтүү бир нече Тескемелөө пункттары болот жана алардын ишмердигин тескеп туруучу бир борбордук пункт орнотулат.

2016-08-10 46 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10