Тескеме


Тескеме – 1) буюм ээсине соода-сатык, жеткирүү, белектөө, ижаралоо ж. б. сыяктуу бүтүмдөрдү жасоого жол ачуучу ыйгарым укуктарынын бири. Мүлктү Т. актысынын натыйжасында мүлктөн ажыратылат, ошондой эле башка жактын убактылуу ээлик кылуусуна же пайдалануусуна берилет, күрөөгө коюлат, сактоого өткөрүлөт ж. б. Т. буюмдун юридикалык тагдырын аныктайт, т. а. ага карата менчик укугун же токтотот, же жойот. Т. ошондой эле чарба жүргүзүү укугу менен ыкчам башкаруу укугунун курамына кирген ыйгарым укуктарынын да бири, 2) Т. даректелген жеке жана юридикалык жактар үчүн милдеттүү күчкө ээ болгон мыйзамдык актылардын (КР Президентинин, КР Өкмөтүнүн ж. б.) бир түрү, 3) кээбир бүтүмдөрдүн (чектин, которумдун, аккредитивдин) мазмунун туюндура турган милдеттүү көрсөтмө, буйрук.

2016-08-10 80 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10