Терроризмге каршы күрөш


Терроризмге каршы күрөш – террордук акцияны болтурбоо, анын кесепеттерин азайтуу, мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн, жеке адамдардын коопсуздугун камсыздоого багытталган атайын иш-чаралар. Терроризмге каршы күрөш эки багыт аркылуу ишке ашат: а) консервативдүү, б) прогрессивдүү жол менен. Консервативдүү багыт боюнча террорчулардын кээ бир талабын (мисалы, бирөөнү куткарып алуу үчүн акы төлөө, бирөөлөрдү турмөдөн бошотуу, территориялык доо, талаптарды аткаруу ж. б.) аткаруу каралса, прогрессивдүү багытта террорчулар менен сүйлөшүүгө барбоо, дооталабын аткарбоо, аларды биротоло жок кылуу болуп саналат.

2016-08-10 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10