Террордук ишмердик


Террордук ишмердик – а) террордук акцияларды уюштурууну, пландоону, даярдоону жана ишке ашырууну, б) террордук акцияларга, террордук максаттарда жеке жактардын жана уюмдардын үстүнөн күч колдонууга, материалдык объекттерди жок кылууга шыкактоону, в) мыйзамсыз куралдуу бирикмелерди, кылмыштуу бирлештиктерди (кылмыштуу уюмдарды), террордук акцияларды ишке ашыруу үчүн уюшкан топторду, ошондой эле аларга катышууну уюштурууну, г) террорчулукка үгүттөө, окутуп-үйрөтүү жана террорчуларды пайдаланууну, д) баарыга дайын террордук уюмдарын же террордук топторун каржылоону же аларга башкача жардам көрсөтүүнү камтыган ишмердик.

2016-08-10 45 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10