Термофиттер


Термофиттер (грекче termos - жылуу, phyton - өсүмдүк) - температуралык оптимуму жогору жерлерде өсүүгө ылайыкташкан өсүмдүктөр. Термофиттер табиятта көп кездешет (ысык булактарда, өзүнөн өзү ысуучу нымдуу данда, саманда, кыкта ж. б.). Температурасы 45°Сге чейинки субстраттарда өсүшөт. Мисалы, кээ бир бактериялар 70тен 110°Сге чейинки, микроскоптук козу карындар жана балырлар 55-60°Сде кадимкидей өсүп, өөрчүшөт. Термофиттерге тропикте кезигүүчү папоротниктердин жана гүлдүү өсүмдүктөрдүн түрлөрү (көпчүлүк учурда алар жылуучул өсүмдүктөр деп аталат) кирет.

2016-08-10 49 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10