Термоанализ


Термоанализ – температураны өзгөртүүнүн натыйжасында затта жүрүүчү процесстер жана химиялык айлануулар изилдөөнүн физ.-хим. методу. Т. визуалдык методунда изилденүүчү эритмени муздатканда же ысытканда кристаллдын пайда болушу, чаңгылттын жоголушу байкалгандагы температура өлчөнөт. Бул тунук эритмеде гана колдонулат. Т. тагыраак методу – диференциалдык Т. (ДТА). Белгилүү шартта жазылып алынган заттын физ. касиетин өзгөртүү графиги термограмма деп аталат. Т. жардамы менен изилденүүчү обьектини ысытканда же муздаткандагы мүнөздөмөлөрүн (фазалык курамын, реакциянын жылуулугун жана башка) билүүгө болот. Т. физ.-хим. анализде системанын теңдештик аблында фазалар санынын температурага карата өзгөрүшүн аныктоодо, эң аз сандагы затты да анализдөө менен анын курамы жана структурасы ж-дө маалыматты алууга, фазалык диаграмманы түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Т. минералдарды, куймаларды жана башка изилдөөдө колдонулат.

2016-08-10 74 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10