Термелүү кыймылы


Термелүү кыймылы – бирдей убакыт аралыгында мезгилдүү так же болжолдуу кайталануучу кыймыл. Термелүү кыймылы биздин жашообузда эң кеңири тараган. Мисалы, бак-дарактардын, комуз кылынын кыймылы, жердин титирөөсү, жүрөк жана кан тамырлардын согушу ж. б. термелүү амплитудасы (А), термелүү мезгили (Т), термелүү жыштыгы (v), Термелүү кыймылынын ылдамдыгы (и) Термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөлөрү болуп эсептелет. Термелүү кыймылынын эн жөнөкөй түрү эркин термелүү болуп саналат. Термелүү кыймылын окуп үйрөнүү үчүн маятник пайдаланылат.

2016-08-10 507 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10