Тергөөгө караштуу


Тергөөгө караштуу – КРдин кылмыш-жаза процессинде кылмыш-жаза ишинин белгилеринин (юридикалык касиеттеринин) жыйындысы, ага ылайык бул иш боюнча кандай орган тергөө же алгачкы тергөө жүргүзүүгө тийиш экени мыйзам тарабынан аныкталат. Кылмыш-жаза ишинин Т. к. предметтик (түрдүк), аймактык (жергиликтүү) жана жекече белгилери айырмаланат. Конкреттүү кылмыш-жаза ишинин Т. к-лугун аныктоодо алар бир эле учурда жана чогуу бааланат. Мыйзамда кылмыш-жаза иштеринин Т. к-лугу прокуратуранын тергөөчүсү, ички иштер жана мамлекеттик коопсуздук органдары менен чектелген.

2016-08-10 55 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10