Тергөө кароосу


Тергөө кароосу – кылмыш издерин жана башка буюмдай далилдерди табуу, окуянын жагдайын жана иш үчүн мааниси бар жагдайларды айкындоо максатында ишке ашырылуучу тергөө иш-аракеттери. Төмөнкү аракеттер жүргүзүлөт: окуя өткөн жерди кароо, өлүктү кароо, нерселерди, документтерди, мал-жандарды, окуя өткөн жер болбогон жерлерди жана орун-жайларды кароо. Айыпталуучунун (шектүүнүн), күбөнүн, жабырлануучунун күбөлөндүрүүсү Т. к-нун бир түрү. Т. к-нун ар бир түрүнүн, аны жүргүзүүнүн тактикасын аныктоочу өз өзгөчөлүгү болот. Ошентсе да, жүрүмдүк жана тактикалык мүнөздөгү бир катар жалпылыктары да бар. Алып айтсак, Т. к-н өткөрүүдө калыс күбөлөрдүн болуусу милдеттүү, тергөөчү Т. к-на катышууга айыпталуучуну, жабырлануучуну, шектүүнү, күбөнү, ал эми зарыл болгон учурларда адисти (сот медигин, криминалистти, товар жүгүртүүчүнү ж. б.) чакырууга (кээде милдеттүү) укуктуу. Объекттерди Т. к. алар табылган жерлер боюнча – өзгөчө учурларда гана – тергөө өндүрүшүнүн жеринде жүргүзүлөт. Т. к. жүрүшү жана жыйынтыктары мыйзамда белгиленген тартипте каттоого алынуусу тийиш.

2016-08-10 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10