Терген-Таш аска бетиндеги сүрөттөрү


Терген-Таш аска бетиндеги сүрөттөрү – коло доорунан орто кылымга чейинки мезгилге таандык археологиялык эстелик. Алай районунун үч-Дөбө айылынан 14 км түндүктө, Кичи-Каракол суусунун башатында жайгашкан. Байыркы кишилер эчки-теке, төө, ит, жылкыларды, чабактуу дөнгөлөктөрдү, ар кандай формадагы геометриялык белгилерди жана түшүнүксүз сызыктардын сүрөттөрүн тоолордон урап түшкөн таштардын жылмакай бетине чагылдырган. Мындан сырткары ан уулоо, эки жуп атка чегилген арабалардын, ат чаап бара жаткан кишинин, жандыктардын жуп-жубу менен колдорун жогору көтөрүп бийлеп жаткан көрүнүштөрү тартылган кызыктуу сүрөттөр да бар. Терген-Таш аска бетиндеги сүрөттөрү тууралуу алгачкы кабарды Л. Жусупакматов 1980-ж. билдирген. Кыргыз тарыхчылар жамааты жана Түрк тарых курумунун биргелешкен археологиялык экспедициясы тарабынан изилденүүдө.

2016-08-10 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10