Тереңдетилген рельеф


Тереңдетилген рельеф – сүрөттөөнүн тегиздиги сакталган рельефтин сейрек кездешүүчү түрү. Т. р. (айрыкча Байыркы Египетте кеңири тараган) сүрөттөлгөн предметтердин көбүнчө сырткы контурун жээктеп, плитаны иштетүү менен аткарылган. Т. р-тин пластикалык мүмкүнчүлүктөрү салыштырмалуу чектелүү болгон. Т. р. тармагына кээде контррельеф деп аталган илгерки заманда көркөм мөөр даярдоо ыкмасы да кирет. Алардын чуңкурчалары томпок рельефке карата негативдүү (терс) болушат жана миниатюралык барельеф түрүндө пластикалык басылмага из калтырууга эсептелген.

2016-08-10 180 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10