Тереңдетилген гравюра


Тереңдетилген гравюра – гравюра техникасынын түрлөрүнүн бири. Томпок гравюрадан айырмаланып, бул жерде басуучу элемент болуп тактанын үстүңкү бети эмес, андагы чуңкурчалар менен тегиз эместиктер (одур-бодур бети) эсептелет. Бул чуңкурчаларга боёкту тампон менен шыкап толтурушат жана андан соң үстүңкү бетин тазалап коюшат. Гравюралык тактадагы кагаздын үстүнөн атайын станоктогу валикти тоголотуп жүргүзүп, күчтүү басым менен басышат. Т. г-га анын механикалык түрлөрүн түзгөн кесилме гравюра, кургак ийне, меццо-тинто, пунктир манерасы кирет. Ал эми офорт, акватинта, жумшак лак, карандаш манерасы, резерваж, лавис, күкүрт түсү Т. г-нын химиялык түрлөрү болуп эсептелет.

2016-08-10 79 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10