Терең бургулоо


Терең бургулоо – тоо тектерди 800–1000 мге жана андан да Терең бургулоо дүйнө жүзүндөгү эн терен скважина – Кола жарым аралындагы (Россия) скважинанын терендиги 12 миң, мден ашса, океан таманын АКШнын «Гломар Челленджер» изилдөө кемеси 1500 мге чейин бургулаган. Терең бургулоонун башка бургулоолордон айырмасы – жогорку температура (кээде 200°Сдан жогору) менен күчтүү басымдын, ошондой эле адаттан сырт (аномалия) басым зоналарынын, ар түрдүү физикалык-химиялык касиетке ээ катмарлардын болушу. Мындай шартта бургулоо ылдамдыгын азайтуучу ар түрдүү кыйынчылыктар – бургулоо эритмесинин (бургулоо ылайынын) синип кетиши, бургулоо түтүгүнүн кептелип калышы, гидравликалык каршылыктын өтө жогорулугу, скважинанын каптал бетиндеги урап түшүүлөр ж. б. күтүлөт. Аларды жоюуда терендикке жараша басымдын өзгөрүлүшү изилденип, ага ылайык бургулоо конструкциясы, бургулоо эритмесинин тыгыздыгы, долото (бургу) тиби, бургулоо режиминин өлчөмдөрү ж. б. тандалып алынат. Терең бургулоодо жүк көтөрүмдүүлүгү 200-250 т жана кубаттуу 2–3 насосу (кысуу басымы 25–32 мПа жана гидравликалык кубаттуулугу 500–900 кВт)бар бургулоо установкалары (орнотулган механизм, машина) колдонулат. Терең бургулоодо бургулоонун ар кандай ыкмалары кезектештирилип колдонулушу мүмкүн.

2016-08-10 29 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10