Терекан алтын кени


Терекан алтын кени Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда, Терексай кыштагынан 2 км түштүк-чыгышта, Терексай суусунун сол жээгинде, деңиз деңгээлинен 1500–2000 м бийиктикте. 1934-ж. табылган. 1934–77-ж. мезгил-мезгили менен геол. чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Кен аймагы терекан брахиантиклиналдык бүктөлүүгө дуушар болгон, пермдин граносиениттери менен жирелген, протерозойдун семизсай свитасынын метаморфизмделген сланецтеринен түзүлгөн. Рудалануу метаморфизмделген сланецтердин талкаланган жана кварцталган тереккан зонасы жана граносиенит-порфирдин контактысындагы скарндуу кварциттер менен байланышкан. Кен метасоматоздук гидротермдин таасиринен пайда болуп, рудалануу тарам тибине жана алтын-сульфид формациясына кирет. Руданын негизги минералдары: пирит, арсенопирит, пирротин. Рудадагы алтындын орточо өлчөмү 8,4 г/т - күмүштүкү – 3,59 г/т. Руданын запасы 873 миң т, алтындыкы – 7,634 т, күмүштүкү – 3 т.

2016-08-10 47 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10