Терек суу


Терек – Ат-Башы районунундагы суу, Аксай өрөөнунүн оң куймасы. Узундугу 60км, алабынын аянты 1160 км. Какшаал-Тоо системасынын түндүк капталындагы Кыпчак ашуусуна жакын 3925 м бийиктиктен башталган суу, түштүккө карай агат. Аксайга кошуларда нугу кеңейип, салааларга бөлүнүп, суунун айрым бөлүгү аллювий тектерине сиңип, жер асты менен Аксайга кошулат. Негизинен кар жана булак сууларынан куралат. Ири куймалары: Оттоташ , Сариймек, Ортосуу(сол), Тузбел, Жергеталсай (оң ). Жылдык орточо чыгымы 3–6 м3/сек. Эң чоң чыгымы июль – августта, азы февраль–мартта байкалат. Апрель – сентябрда кирип, октябрь – мартта тартылат.

"Кыргыз киносу"

2016-08-10 59 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10