Терек


Терек (Populus) – өсүмдүктөрдүн талдар тукумундагы дарак. Ton гүлү – сөйкөчө. Шамал аркылуу чаңдашат, эрте жазда гүлдөйт. Мөмөсү кутуча. Көп кездешкени – мырза Терек, кара Терек, бака Терек, ак Терек, көк Терек, бай Терек, симон Тереги жана тянь-шань Тереги, алар тез өсүп, чарбалык иште кеңири пайдаланылат. Формасы ар түрдүү, жалбырагы жазы, кезектешип жайгашат. Түндүк жарым шардын мелүүн алкагында өсөт. КМШ өлкөлөрүндө 50дөй, Кыргызстанда 8 түрү кездешет. Уругу өнүмдүүлүгүн тез жоготкондуктан, негизинен калемчесинен жана сабагынан көбөйтүлөт. Терек кагаз, фанера жасоодо, курулушта ж. б. чарбалык иштерде пайдаланылат.

2016-08-10 586 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10