Теңдөөчү жүк


Теңдөөчү жүк, балласт (голланд тилинде ballast) – 1) теңдөөчү сапатын жакшыртуу, б. а. объекттин оордук борборун керектүү багытка жылдыруу жолу менен анын оодарылып кетпестигин же туруктуулугун арттыруу, мисалы, кеменин туруктуу сүзүүсүн жакшыртуу үчүн салынган жүк, 2) тартуу күчү менен беттен тартып алуу күчүнүн, б. а. абага көтөрүү күчү, калкуу күчү же суудан тартып алуу күчүнүн тең салмактагы абалына жетишүү, 3) дирилдөөнү азайтуу же тышкы факторлордун предметине (анын ичинде аба ырайына) таасирин азайтуу максатында предметти оорлоштуруу (мисалы, темир жолдун жерине төшөлүүчү катмар).

2016-08-10 55 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10