Теңдеш өзгөртүү


Теңдеш өзгөртүү – бир аналитикалык туюнтманы формасы боюнча айырмаланган башка түрү менен алмаштыруу. Ал эми теңдештик математиканын негизги түшүнүктөрүнүн бири. Математикада теңдештик берилген барабардыкка кирген өзгөртүүлөрдүн ар кандай мааниси үчүн туура, б. а. теңдеш бирдей канааттандырган теңдеме. Теңдеш өзгөртүүнүн максаты туюнтмага сандык эсептөөлөрдү же андан кийинки өзгөртүп түзүүлөрдү жүргүзүүгө, логарифмдөөгө, интегралдоого, тендемелерди чыгарууга ж. б. ылайыктуу түргө келтирет. Мисалы, Теңдеш өзгөртүүгө окшош мүчөлөргө келтирүү, кашааларды ачуу, көбөйтүүчүлөргө ажыратуу, алг. бөлчөктөрдү бир бөлүмгө келтирүү, аларды элементардык бөлчөктөргө ажыратуу, тригонометриялык функциялардын суммасын логарифмдөөгө ылайыктуу түргө келтирүү (б. а. аны көбөйтүндүгө айландыруу) ж. б. камтылат.

2016-08-10 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10