Тензордук эсептөө


Тензордук эсептөө – вектордук эсептөөнү жана матрицалык алгебраны жалпылоочу математикалык теория. Тензордук эсептөөдө өзгөчө түрдөгү чоңдук – тензор, анын касиеттери жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдардын эрежеси изилденет, мында ар бир координата системасында бир нече сандар каралат, бирок бул сандарды бир координата системасынын башкасына өзгөртүү закону векторлорго караганда кыйла татаал. Тензордук эсептөө вектордук эсептөөнүн жана матрицалар теориясынын өнүккөн жана жалпыланган түрү. Эгер тартиптери барабар бирдей типтеги эки тензор берилсе, алардын тиешелүү координаталары барабар болсо, анда мындай эки тензор барабар делет. Тензордук эсептөөдө кошуу, көбөйтүү, эки же андан көп индекстери боюнча кыскартуу жана индекстердин ордун которуштуруу амалдары аткарылат. Т Тензордук эсептөө дифференциалдык геометрияда, айрым алганда римандык мейкиндик теориясында, салыштырмалуулук теориясында, электр-динамикада жана илимдин башка тармактарында кеңири колдонулат.

2016-08-10 51 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10