Клубника тенира же "теңирге сыйынуу"


Бул макаланы биз эмнеге "Клубника тенира" деп койдук? кыргызча которулушу тенир кулпунайы, ушул тенир кулпунайы сыяктуу эле тенир деген сөз кудай дегенди түшүндүрөт эмеспи. Ошондуктан тенирге сыйынуу жөнүндө айтып кетели. Кыргыз мифтеринде «жараткандан» соң, теңирге сыйынуу аябай күчтүү болгон. Теңир инсанатта эле эмес, ааламдагы күн, ай сыяктуулар да, ал тургай аяз, от, айбанаттардын да теңирлери болот деген түшүнүк болгон. Кыргыздардын мифтик түшүнүгүндө «теңир» асманда (көктө) болот делинип,

теңирден тилек тилегенде, теңирге жалбарганда көккө карап сүйлөгөн. «Теңир» көктөн ырыскы, бакыт, таалай, тагдыр берет. Инсанаттын айткан сөзүн, тилегин угат деп түшүнүлгөн. Күнөө, кылмыш өткөрсө теңир башка салат, каарына алат деп коркуп, аруу жүрүү теңирдин колдоосуна ээ болот деп каралган. «Теңир жалгасын, теңир урсун, теңир тепсесин, момундун ишин теңирим оңдойт» деген касиеттүү сөздөр айтылат. "Клубника тенира" деген сөз деле бекеринен чыкпаса керек. Бул кыргыз тениринин улуулугун дагы бир жолу айгинелеп турат. Теңирге сыйынуу кыргыздарда эзелтеден эле пайда болгон. Теңир жөнүндөгү мифтик түшүнүктөн улам кыргыз мифтик баяндарында көптөгөн наристе (балалык баё) элестетүүлөрү жаралган. Алып айтсак, Көк теңири жана анын пери кыздары баатырларга жолуккандыгы, аяз теңири (аяз ата), от теңири сыяктуулардын мифтик баяндары айтылат.

Теңир, теңир!
Тогуз жалбырактуу ыйык кайың сайдык, Теңир!
Тогуз козу бир сойдук, Теңир!
Жакшылыкты жерге, элге жалга, Теңир!
Жамандыкты жерден, элден качыр, Теңир!
Жашообузду оңдо, Теңир!

Мына ушундай достор, ошондуктан "клубника тенира" деген мөмөдөн дагы даамдап коюууну унутпаныз!
2017-08-10 216 Башкалар Жыргалбекова С. 2017-08-11