Темиртөрбулак коргошун кени


Темиртөрбулак коргошун кени Ысык-Көл облусунун Түп районунда, Тескей Ала-Тоонун түндүк капталында, Жыргалаң жана Каркыра сууларынын аралыгында, деңиз деңгээлинен 2500–3940 м бийиктикте. 1951–54-ж. чалгындалган. Кен Жыргалаң полиметалл кендеринин тобуна кирет, аймагы каледон интрузиясынан, ордовиктин метаморфизмделген, девондун жанартоо, Таш-Көмүр мезгилинин чөкмө тектеринен түзүлгөн. Руда тектоникалык жана талкаланган зоналардагы кварц, кальцит тарамдары менен байланышкан. Негизги минералы – галенит. Рудада сфалерит, халькопирит, пирит минералдары да кездешет. Рудадагы коргошундун өлчөмү – 18,52%. Баланстан тышкаркы запасы 10 миң т.

2016-08-10 72 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10