Темир жол сигналы


Темир жол сигналы темир жолдо поезддик жана манёврдук иштерди так уюштуруп, кыймылдын коопсуздугун камсыз кылат. Ал кабыл алынышы боюнча көрүнүүчү жана үн сигналы болуп бөлүнөт. Көрүнүүчү сигнал берүүдө светофор, диск, щит, фонар, желек, сигналдык көрсөткүчтөр, белгилер колдонулат. үн сигналын локомотив жана кол ышкырыктары, үн чыгаруу (гудок), үйлөмө аппараттар (труба), сирена (французча Sirene, чоң ургалдуулуктагы үн толкунун чыгаргыч, кысылган аба же буу агымы диск түрүндөгү клапандын тешиги аркылуу үзүлүп чыгып, үн пайда кылат), петарда (французча Petard, чартылдап жарылуу, металл же картон кабыкчадагы пресстелген кара дарынын дүрмөтү) чыгарат.

2016-08-10 58 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10